Ilość wydarzeń: 380
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Moje ogłoszenia
Regulamin
Kontakt
Regulamin
Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz w pełni aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Regulamin może ulec częściowo bądź całkowicie zmianie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

Spory zaistniałe między Wydawcą, a Użytkownikami będą wyjaśniane polubownie. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia polubownego spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Wydawcy sąd powszechny.

Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem będą chronione prawami Kodeksu Cywilnego, ustawami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawami o ochronie danych osobowych i ustawami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi wiążącymi przepisami.

 1. Charakter i cele witryny.
  Witryna ta jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu publikację ogłoszeń ofert firm i osób prywatnych.
 2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych
  Osoba, która pragnie dodać do bazy swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodawanie ofert.
 3. Prawa i możliwości użytkowników witryny.
  Rejestrując się na witrynie:
  • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
  • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twojego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
  • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.
  • zobowiązujesz się nie podejmować żadnych działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu.
 4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich.
  Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług witryny w sposób nie łamiący zasad korzystania z sieci Internet.
 5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów.
  Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na witrynie przez jego Użytkowników. Wszelakie zaistniałe nieporozumienia i spory będą rozwiązywane między stronami beż udziału Wydawcy. Ujawnienie danych Użytkowników - stron sporu - może nastąpić jedynie na mocy decyzji organu do tego uprawnionego. Wydawca nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez firmy bądź Użytkowników. Dotyczy to również niedostarczania Użytkownikowi towaru przez firmę czy odmowy zrealizowania usług. W odpowiedzialności Wydawcy nie leży brak dostępu spowodowany awariami, przerwami technicznymi lub w dostarczaniu usług dostawców internetowych, utrata danych spowodowana działaniami, na które Wydawca nie ma wpływu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy korespondencji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:
 • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 • nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
Zgadzasz się, aby wydawca witryny miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.